Painting Gallery | Abstract 1. | Abstract 2. | Abstract Deamons | Paintings on paper | Landscape

Bo Sigvardson fik konstateret strubekræft, han blev tracheostomeret og behandlet med
kemoterapi og strålebehandling.
Et års tid efter afsluttet behandling havde han det forfærdeligt dårligt.
Disse malerier illustrerer, hvilke tanker og følelser han havde, da han malede dem.
Han kalder serien for: Når døden banker på døren/Nattens Dæmoner.
Det blev kun 6 malerier, derefter tog han kampen op mod kræften og det er nu snart 5 år siden.
Han lever stadigvæk, men med svære smerter og andre bivirkninger.
Han har stadigvæk kanyle i halsen, hvilket gør at han har svært ved at tale og synke.

~ * ~

Bo Sigvardson was diagnosed with larynx, he was tracheostomized and treated with
chemotherapy and radiation therapy.
One year after completion of treatment, he had a terribly bad time.
These paintings illustrate what thoughts and feelings he had when he painted them.
He calls the series: When Death Knocks On The Door / Night's Demons.
It became only 6 paintings,
then he took the fight against the cancer and it is now almost 5 years ago.
He still lives, but with severe pain and other side effects.
He still has a tube in his throat, making him unable to talk and sink.

Click on the images to see larger versions. To close image click in the right corner.
Bo Sigvardson
Bo Sigvardson
Bo Sigvardson
Bo Sigvardson
Bo Sigvardson
Bo Sigvardson

Home | About | Paintings | Sculptures | Guinness Records | Design | Aphorisms | Press | Links | Contact